Jdi na obsah Jdi na menu
 


Genetická metoda čtení

4. 8. 2014

 

Téměř každé šestileté dítě, které přichází do školy, se umí podepsat hůlkovým písmem anebo dokonce umí číst. Hůlkové písmo většinu dětí zaujme především pro svou jednoduchost a této skutečnosti využívá právě genetická metoda čtení.

         Výuka začíná velkými tiskacími písmeny. To znamená, že se děti k příslušné hlásce učí pouze 1 grafický znak (v analyticko-syntetické metodě se učí hned 4 znaky – malé a velké tiskací písmeno + malé a velké psací písmeno). Další nesmírnou výhodou této metody je fakt, že všechna písmena, která se žáci naučí číst, naučí se hned i zapisovat, což v metodě analyticko-syntetické nelze. S touto metodou se také rychleji vyrovnávají rozdíly mezi dětmi, které již některá písmena znají z předškolního věku a těmi, kteří žádná písmena neumí.

         Již z malého počtu písmen je možné sestavit slovo, které děti hláskují a pak ho čtou najednou. Samotné hláskování pomáhá dětem i při psaní, neboť si vybavují postupně jednotlivá písmena a nedochází tolik k jejich vynechávání.

         Hlavní myšlenkou je naučit děti číst s porozuměním a to již od samého počátku, což jim vyhláskování slova a jeho celé přečtení umožňuje. Vždyť slabika, která je pracovním nástrojem při analyticko-syntetické metodě, vlastně nic neznamená.

         Přibližně v prosinci se děti naučí i malou tiskací abecedu a teprve ke konci prvního pololetí jsou seznámeny také s psacím písmem. Tou dobou již mají dobře uvolněnou ruku a psaní by jim nemělo činit takové obtíže. Do této doby zaznamenávají své myšlenky (slova a věty) hůlkovým písmem, čímž se vedou ke spontánnímu psanému projevu.

         Jelikož děti umí číst již po prvních 3-4 měsících, dokáží daleko více pracovat s textem. Mohou mnohem dříve pracovat se smysluplnými texty, které je zaujmou. Je možné využívat při práci spousty činnostních aktivit.

         Děti jdou do první třídy, aby se naučily číst a psát. Pomocí genetické metody jsme jim schopni toto přání splnit téměř v září. Odpadá dlouhé čekání na první přečtené slovo a větu.
Žádná z vyučovacích metod čtení není 100% pro každé dítě. Je nutné přihlédnout k individuálním zvláštnostem a osobnímu tempu každého dítěte.